Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWY-ROZSADEK.PL/SKLEP

I.Warunki ogólne.

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem zdrowy-rozsadek.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep internetowy www.zdrowy-rozsadek.pl/sklep jest prowadzony przez firmę:

Trackovia Pro Dariusz Kostrzewa, pod adresem: Koszarawa 135, 34-335Koszarawa, NIP: 7343055257, REGON: 364925894

Adres do korespondencji: Bielsko-Biała, ul. Gościnna 92 A, 43-316

Zakup w sklepie internetowym zdrowy-rozsadek.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny zdrowyrozsadek.kontakt@gmail.com

II. Procedura składania i realizacji zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawdziwych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).

Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zamówienia będą realizowane dopiero po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę).

Klient może dokonać wpłaty przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

Trackovia Pro Dariusz Kostrzewa

Koszarawa135, 34-332 Koszarawa

Nr rachunku: 08 1050 1070 1000 0092 2953 8328

W tytule przelewu należy podać NUMER ZAMÓWIENIA.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie do godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

Wybór sposobu dostawy odbywać się będzie podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym zdrowy-rozsadek.pl/sklep podane są w złotych polskich. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

III. Reklamacje i zwroty.

W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednoczenie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 2 tygodni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:

-Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub

-Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

Klient, będący jednoczenie konsumentem, który zawarł umowę na odległość,może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi wstanie niezmienionym na adres sklepu zdrowy-rozsadek.pl.

Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.

Zwroty i reklamacje należy przesyłać na adres:

Bielsko-Biała, ul. Gościnna 92 A, 43-316.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu produktów elektronicznych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Podstawą zwrotu zgodnie z regulaminem jest paragon i wypełnienie protokołu zwrotu.

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU

IV. Gwarancja i wymiana.

Klientom przysługuje prawo do wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.

Odsyłany towar powinien być nienaruszony, powinien posiadać oryginalne opakowanie i nie może posiadać śladów użytkowania albo zniszczenia.

Adres do wysyłki:

Trackovia Pro Dariusz Kostrzewa, ul.Gościnna 92 A, 43-316 , Bielsko-Biała